తప్పక చదవండి:

One Comment

  1. 1

    Sridhar

    మీ కవితలో ఒక మంచి భావం అలాఅలా సెలయేరులోని నీరులా ప్రవహిస్తూ వెళుతూ ఓ అందమైన లయను కలిగి ఉంటుంది. బావుంది రాంబాబుగారు….

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All rights reserved - Sanchika™

error: Content is protected !!