సంచికలో తాజాగా

ఆనందరావు పట్నాయక్ Articles 4

ఆనందరావు పట్నాయక్ పేరుపొందిన ప్రవాసాంధ్ర కథా రచయిత. రాయగడ అనగానే గుర్తుకొచ్చే ఏకైక కథా రచయిత. "అమూల్య కానుక", "గురుదక్షిణ" వీరి కథా సంపుటాలు. ఇటీవల "ఆనందరావు కథలు" అనే సంపుటాన్ని వెలువరించారు.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!