సంచికలో తాజాగా

చివుకుల శ్రీలక్ష్మి Articles 6

చివుకుల శ్రీలక్ష్మి కథ రచయిత్రి. చక్కని కవయిత్రి. విజయనగరం గురించి పరిశోధించి ఆది మానవుడి నుంచి నేటి వరకూ విజయనగర చరిత్రను పరిశోధించి "విజయనగర వైభవానికి దిక్సూచి " అనే వెయ్యి పేజీల గ్రంథరూపంలో ప్రచురించారు.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!