సంచికలో తాజాగా

భాగ్యశ్రీ కె.కె. Articles 1

కె.కె. భాగ్యశ్రీ పేరుమోసిన రచయిత్రి. 1998 నుంచి రాస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు వివిధ దిన, వార, మాస పత్రికలలో మూడువందలకుపైగా కథలు, ఇరవై నవలలు ప్రచురించబడ్డాయి. అందులో చాలావాటికి బహుమతులు వచ్చాయి.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!