సంచికలో తాజాగా

శ్రీ వల్లీ రాధిక Articles 5

శ్రీ వల్లీ రాధిక చక్కని కథా రచయిత్రి. లోతైన తాత్వికతకు నిత్య జీవితంలోని సంఘటనల ద్వారా సరళంగా ప్రదర్శిస్తారు. 'తక్కువేమి మనకూ', ‘స్వయం ప్రకాశం’, ‘హేలగా... ఆనంద డోలగా..’ వీరి పేరుపొందిన కథల సంపుటాలు.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!