సంచికలో తాజాగా

తమిరిశ జానకి Articles 3

తమిరిశ జానకి ప్రసిద్ధి పొందిన కథ, నవల రచయిత్రి. వీరి నవల వైశాలి సినిమాగా రూపొందింది. "స్వప్న పుష్పాలు" వీరి కవితాసంపుటి. "రాజహంస" నవలిక.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!