సంచికలో తాజాగా

యల్లపు ముకుంద రామారావు Articles 2

ముకుంద రామారావు భావకవిత్వాన్ని తలపింపజేసే వచన కవిత్వాన్ని సృజించే విభిన్నమైన కవి. "వలసపోయిన మందహాసం" వీరి సుప్రసిద్ధ కవితా సంపుటి.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!