తప్పక చదవండి:

2 Comments

  1. 1

    Sridhar Choudarapu

    బాగా ఆసక్తికరంగా ఉంది. కానీ మేం చాలా వెనుకబడ్డామని, మీ రచన చాలా ముందుకెళ్ళిందనీ అనిపిస్తోంది.

    Reply
    1. 1.1

      మధు చిత్తర్వు

      ధన్యవాదాలు

      Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All rights reserved - Sanchika™

error: Content is protected !!