తప్పక చదవండి:

One Comment

  1. 1

    Sridhar Choudarapu

    వివిధ సాహిత్య ప్రక్రియల కదంబంగా సంచిక అనిపిస్తోంది. కథలు, కవితలు, ధారావాహికలు, సమీక్షలు, బాలసాహిత్యం, వ్యాసాలు దేనికవి తీసిపోకుండా ఉన్నాయి. ఒక సమగ్ర పత్రికగా సంచిక రూపుదిద్దుకుంది అని ఘంటాపథంగా చెప్పవచ్చు. సంపాదకులు అభినందనలు…

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All rights reserved - Sanchika™

error: Content is protected !!