తప్పక చదవండి:

One Comment

  1. 1

    పోడూరి కృష్ణకుమారి

    కథ బాగా నవ్వించింది.భలే బాగుంది.ముగింపు నచ్చలా. నాలుగుకతలురాసి నా అంతటి రచయితలేడనుకునే రామనాధానికి మరో రెండు షాకులిచ్చాకే కుయ్యోమొర్రో అనిపించడానికి ఒప్పుకోవాలి. అంత తొందరగా ఒప్పేసుకుందేమిటీ?

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All rights reserved - Sanchika™

error: Content is protected !!