తప్పక చదవండి:

One Comment

  1. 1

    Nandoori Sundari Nagamani

    ఎంతో ఆసక్తి కరంగా, మరెంతో విజ్ఞానదాయకంగా మొదలైన నీ ‘నేటి సిద్ధార్థుడు’ చాలా బాగుంది ఉమా… ముందు ముందు యువరాజు సాధించబోయే విషయాలకు విజయోస్తు. నీకు నా అభినందనలు!

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All rights reserved - Sanchika™

error: Content is protected !!