సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    G.S.Lakshmi

    మీ కలలు చరిత్రలో కలిసిపోతుంటే అదేంటో నాకు బాధేం వెయ్యలేదండీ మాలాకుమార్ గారూ.. పైగా కడుపుబ్బేలా నవ్వొచ్చింది..

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!