సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
రమణమూర్తి
ఎ.వి.

సాహిత్యం, అందునా కథాసాహిత్యం అంటే మక్కువ. వాటిని విశ్లేషణాత్మకంగా దగ్గర్నుంచి పరిశీలించడం మరీ ఇష్టం. కథాసాహితి వారి కథ-2015కి సహసంపాదకుడిగా వ్యవహరించారు. సిండికేట్ బాంక్‌లో మూడు దశాబ్దాల సేవల అనంతరం వారి ఐ.టి. విభాగం నుంచి స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ తీసుకున్నారు.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!