సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
శిరీష
దాసరి

దాసరి శిరీష కథా, నవలా రచయిత్రి. వీరి కథలు వివిధ వార, మాస పత్రికలలో ప్రచురించబడ్డాయి. 'మనోవీథి', ''కొత్త స్వరాలు' అనే కథా సంపుటాలు, 'దూరతీరాలు' అనే నవల వెలువరించారు.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!