సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
భాగ్యశ్రీ
కె.కె.

కె.కె. భాగ్యశ్రీ పేరుమోసిన రచయిత్రి. 1998 నుంచి రాస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు వివిధ దిన, వార, మాస పత్రికలలో మూడువందలకుపైగా కథలు, ఇరవై నవలలు ప్రచురించబడ్డాయి. అందులో చాలావాటికి బహుమతులు వచ్చాయి.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!