తప్పక చదవండి:

My Profile

Close
Profile Details
సరోజినీదేవి
చల్లా

చల్లా సరోజినీదేవి చక్కని కథా రచయిత్రి. సమకాలీన సామాజిక పరిస్థితులను ప్రతిబింబించే కథలను "భావ సుధలు" పేరిట సంపుటంగా వెలువరించారు.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Content is protected !!