సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
శ్రీ వల్లీ రాధిక
తుర్లపాటి

శ్రీ వల్లీ రాధిక చక్కని కథా రచయిత్రి. లోతైన తాత్వికతకు నిత్య జీవితంలోని సంఘటనల ద్వారా సరళంగా ప్రదర్శిస్తారు. 'తక్కువేమి మనకూ', ‘స్వయం ప్రకాశం’, ‘హేలగా... ఆనంద డోలగా..’ వీరి పేరుపొందిన కథల సంపుటాలు.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!