సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
జానకి
తమిరిశ

తమిరిశ జానకి ప్రసిద్ధి పొందిన కథ, నవల రచయిత్రి. వీరి నవల వైశాలి సినిమాగా రూపొందింది. "స్వప్న పుష్పాలు" వీరి కవితాసంపుటి. "రాజహంస" నవలిక.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!