తప్పక చదవండి:

My Profile

Close
Profile Details
నాగలక్ష్మి
వారణాసి

వారణాసి నాగలక్ష్మి పేరుమోసిన కథారచయిత్రి, కవి, గేయ రచయిత్రి. చిత్రలేఖనంలోనూ విశేష నైపుణ్యం ఉంది. "ఆసరా", "వేకువ పాట" వీరి కథా సంపుటాలు.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Content is protected !!