తప్పక చదవండి:

My Profile

Close
Profile Details
శ్రీపతిశర్మ
వేదాంతం

వేదాంతం శ్రీపతిశర్మ కథా రచయిత. నవలా రచయిత. వ్యంగ్య హాస్య రచనలకు పెట్టింది పేరు. "ఆరోగ్య భాగ్యచక్రం" అనే పుస్తకాన్ని వెలువరించారు.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Content is protected !!