సంచికలో తాజాగా

Related Articles

2 Comments

 1. 1

  కమల

  వదినగారు వ్యాపారం కుడా చేస్తున్నారన్నమాట ! కథ బాగుంది. మొగుడికి వ్యాపారం లో ఏమిటి ఇంటి ఖర్చులల్లోను రెండు ఎల్క్కలు చూపిస్తారు చాలా మంది 🙂

  Reply
  1. 1.1

   G.S.Lakshmi

   అమ్మో.. మీరు చెప్పిన ఇల్లాళ్ళు మా వదినని మించిపోయేలా ఉన్నారే కమలగారూ..

   Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™