సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    SHAIK AHAMED BASHA

    రామలక్ష్మి గారికి, మీ కథ బాగుంది. రోజురోజుకీ మనుషుల్లో స్వార్ధం, సంకుచిత్వం పెరిగి, ఇటువంటి సంఘటనలు మనం చూడాల్సివస్తుంది. ఈ కథ లోని పాత్రల్లో మార్పు రాకపోయినా, కనీసం చదివిన వారిలో హృదయ పరివర్తన కలుగుతుందని ఆశిస్తాను. నా దృష్టిలో తల్లిదండ్రుల లేదా అత్తమామల బాధ్యత తీసుకొని పిల్లలుకూడా అవే సమస్యలతో జీవితాన్ని ముగిస్తారని అనుకుంటున్నాను.
    షేక్ అహమద్ బాష, తిరుపతి.

    Reply

Leave a Reply to SHAIK AHAMED BASHA Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™