సంచికలో తాజాగా

5 Comments

 1. 1

  Ramani

  Kannillu pettinchaaru Bhuvanji

  Reply
  1. 1.1

   Bhuvanachandra

   Tq బాలాజీ……

   Reply
 2. 2

  కోడే యామినీ దేవి

  ఆర్తి ఆవేదనా కలగలిపి కన్నీరొలికేలా, గుండె చెమర్చేలా ఉంది
  అనేక గుండెలోతుల్లో ఎండిన గాధలు. వెలకిరాని నిజాలివన్నీ. .
  ఇలా మీ కలంలో ఇమిడిపోయాయి. ఇక్కడ వొలికి హృదయాన్ని తడి చేసాయి.
  ప్రణామాలు _/\_ గురువర్యా..

  Reply
  1. 2.1

   Bhuvanachandra

   Tq యామినీ

   Reply
 3. 3

  బెహరా వెంకట లక్ష్మి నారాయణ

  వలసబతుకుల వ్యధ..చాలా బాగా అక్షరికరించారు👌🙏🙏నమోనమః

  Reply

Leave a Reply to బెహరా వెంకట లక్ష్మి నారాయణ Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: