సంచికలో తాజాగా

శిరీష దాసరి Articles 1

దాసరి శిరీష కథా, నవలా రచయిత్రి. వీరి కథలు వివిధ వార, మాస పత్రికలలో ప్రచురించబడ్డాయి. 'మనోవీథి', ''కొత్త స్వరాలు' అనే కథా సంపుటాలు, 'దూరతీరాలు' అనే నవల వెలువరించారు.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!