సంచికలో తాజాగా

Related Articles

One Comment

  1. 1

    Girija Peesapati

    వెలుగుతున్న సూర్యుడి ముందు ఎన్ని దివిటీలు వెలిగించినా లాభం లేనట్లే నిజమైన ప్రతిభకి ఏ అవార్డులూ అవసరం లేదు. అవార్డు ప్రతిభకి గుర్తింపు ఇస్తే పరవాలేదు కానీ… అదే ప్రతిభకి కొలమానం కాదని నా అభిప్రాయం. మా తాతగారు కూడా తనకి రావలసిన గుర్తింపు రాలేదని ఆయనతో ఎవరైనా అంటే నాకు ప్రేక్షకుల చప్పట్లే పెద్ద గుర్తింపు. ఈ అవార్డులు కాదు అంటూ SV రంగారావు గారు గొప్ప నటుడు. ఆయనకి ఎన్ని అవార్డులొచ్చాయి? అంత మాత్రాన ఆయన గొప్ప నటుడు కాకుండా పోతాడా అనేవారు.

    Reply

Leave a Reply to Girija Peesapati Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™