సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
వెంకట సుబ్బలక్ష్మి
ఆకెళ్ళ

ఉద్యోగుల భవిష్యనిధి సంస్థలో ఎకౌంట్స్ ఆఫీసర్‌గా పదవీవిరమణ చేసిన ఆకెళ్ళ వెంకట సుబ్బలక్ష్మి ప్రముఖ కథా రచయిత్రి, బాలసాహితీవేత్త. బాలసాహితీరత్న అనే బిరుదుగల సుబ్బలక్ష్మిగారు 'బాలనందనం', 'బాల కుటీరం', 'అమ్మ మాట - తేనె మూట', 'అమ్మా! నువ్వు మారావు', 'అక్షింతలు' వంటి పుస్తకాలు వెలువరించారు.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!