సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
శ్రీ రామోజు హరగోపాల్
శ్రీ రామోజు హరగోపాల్ ప్రముఖ కవి, వ్యాసకర్త, చరిత్ర పరిశోధకులు. వీరు "కొత్త తెలంగాణ చరిత్ర" బృందం సభ్యులు. "ఆలేటి కంపణం -చరిత్ర" అనే చారిత్రక పుస్తకాన్ని రచించారు.
Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!