సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
డాక్టర్ దాసోజు
పద్మావతి

డా. దాసోజు పద్మావతి తెలుగు అధ్యాపకులు. మేడ్చల్ లోని తెలంగాణ సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల కళాశాలలో పని చేస్తున్నారు. కవి మిత్ర, సహస్ర కవి సంధాత, మహిళాభ్యుదయ సేవారత్న వీరి బిరుదులు. గురజాడ జాతీయ పురస్కార స్వీకర్త.
కవితా సుమాలు, అమ్మకు ప్రేమతో, అక్షరార్చన - వీరి రచనలు. 40కి పైగా కథలు, వ్యాసాలు, సమీక్షలు వ్రాశారు.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!