సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
భానుమతి
గంటి

గంటి భానుమతి పేరుపొందిన కథా రచయిత్రి, నవలా రచయిత్రి. అత్యంత ఆసక్తికరమైన కథలను అలవోకగా స్పృశిస్తారు. "జీవన పోరాటం", "అమ్మకో ఉత్తరం", "సాగర మథనం" వంటి కథా సంపుటాలు; "ఆ ఇద్దరు", "తప్పటడుగు", "ఆఖరి ప్రయాణం" వంటి నవలలు రచించారు.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™