సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
ఘండికోట
బ్రహ్మాజీరావు

ఘండికోట బ్రహ్మాజీరావు గారు సుప్రసిద్ధ సాహితీవేత్త. పలు కథలు, అనేక నవలలు రచించారు. 'శ్రామిక శకటం', 'ప్రతిమ', 'విజయవాడ జంక్షన్', 'ఒక దీపం వెలిగింది' వారి ప్రసిద్ధ నవలలు. శ్రీమత్ సుందరకాండ-సౌందర్య దర్శనం, వేయిన్నొక్క రాత్రులు (అనువాదం) వారి ఇతర రచనలు.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!