సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
చంద్రయ్య
ఐతా

ఐతా చంద్రయ్య సీనియర్ రచయిత. సిద్దిపేట అనగానే ముందుగా గుర్తుకువచ్చేది ఐతా చంద్రయ్యనే. వందపైగా పుస్తకాలను ప్రచురించిన ఐతా చంద్రయ్య రచనలు చేయని సాహిత్య ప్రక్రియ లేదు.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™