సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
డా. మార్కండేయులు
జొన్నలగడ్డ

డా. జొన్నలగడ్డ మార్కండేయులు కవి, కథా రచయిత. వృత్తి రీత్యా కళాశాలలో తెలుగు ఉపన్యాసకులు. వీరు వ్రాసిన కథలు అనేక పత్రికలలో ప్రచురింపబడ్డాయి.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!