సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
డా. కుమారస్వామి
వి.ఎ.

డా. వి.ఎ. కుమారస్వామి సంస్కృతాంధ్ర పండితులు. విశిష్ట కవి, వ్యాసకర్త. సంస్కృతాంధ్ర ఆంగ్ల భాషలలో బహుగ్రంథకర్త. "మేక సందేశం", "యయాతి మహి భర్త" వంటివి వీరి ప్రసిధ్ధ రచనలు.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!