సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
లక్ష్మీ
కందిమళ్ళ

లక్ష్మీ కందిమళ్ళ గారి నివాసం కర్నూలు. గృహిణి, కవయిత్రి, రచయిత్రి.

ప్రవృత్తి: కథలు కవితలు రాయడం.

ఇంత వరకు రాసిన కథలు, కవితలు వివిధ పత్రికలలో ప్రచురితమయ్యాయి.

ఉగాది పురష్కారం 2019 కర్నూలు కలెక్టరు గారి చేతులమీదుగా అందినది.

మొదటి కవితా సంపుటి "రెప్పచాటు రాగం".

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!