సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
శారద
మన్నెం

మన్నెం శారద ప్రఖ్యాత కథా, నవలా రచయిత్రి, బహుగ్రంథకర్త. అత్యంత ఆసక్తికరంగా రచనలు సృజించడంలో అందెవేసిన చెయ్యి. "చిగురాకు రెపరెపలు","మహారాజశ్రీ మామ్మగారు" అనే నవలలు; "మన్నెం శారద కథలు" అనే కథా సంపుటి వెలువరించారు.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!