సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
రాజ్యలక్ష్మి
వావిలికొలను

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని 'వనపర్తి' జిల్లాలోని 'గోపాల్‌పేట్' మండలంలోని 'పదుట్ల' గ్రామంలో జన్మించిన వావిలికొలను రాజ్యలక్ష్మి ఎనభైకి పైగా కథలు, పదహారు నవలలు రాశారు. కొన్ని కథలు ఆకాశవాణి, హైదరాబాద్ విజయవాడ కేంద్రాల నుంచి ప్రసారమయ్యాయి. 2014లో పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఉత్తమ కథారచయిత్రి పురస్కారం, 'లేఖిని' సంస్థ నుంచి వాసా ప్రభావతి గారి వాళ్ళమ్మ గారి పేరిట మాతృశ్రీ అవార్డు అందుకున్నారు. 'పులా దోసిళ్ళు', 'బ్రహ్మలిఖితం' అనే కథ సంపుటాలు; 'ప్రేమ పుష్పం', 'హృదయ సుగంధం', 'అఖండ దీపికలు' అనే నవలలు వెలువరించారు.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!