సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
ఉమాదేవి
సమ్మెట

సమ్మెట ఉమాదేవి పేరుపొందిన కథా రచయిత్రి, మాండలీకంలోనూ, శిష్ట వ్యావహారికంలోనూ చక్కని కథలు రాశారు ఉమాదేవి. గిరిజన తండాలలో ఉపాధ్యాయ వృత్తి చేస్తూ ఆ అనుభవాలను కథల రూపంలో స్పృశిస్తూ గిరిజనుల జీవితలను పాఠకులకు చేరువ చేస్తున్నారు. "అమ్మ కథలు", "రేలపూలు" వంటి కథా సంపుటాలు వెలువరించారు.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!