సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
సరోజినీదేవి
చల్లా

చల్లా సరోజినీదేవి చక్కని కథా రచయిత్రి. సమకాలీన సామాజిక పరిస్థితులను ప్రతిబింబించే కథలను "భావ సుధలు" పేరిట సంపుటంగా వెలువరించారు.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!