సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
శ్రీధర

శ్రీధర పేరుపొందిన కథ, నవలా రచయిత. అత్యంత చమత్కార భరితమైన సంభాషణలతో అందమైన రచనలు చేసే శ్రీధర ఇటీవల "ఇచ్చట జూదమాడంగరాదు" అనే నవలను ప్రచురించారు.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!