సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
శ్రీసత్య గౌతమి
జలగడుగుల

శ్రీసత్య గౌతమి శాస్త్రవేత్త. పేరుపొందిన కథా రచయిత్రి, నవలా రచయిత్రి. కవయిత్రి.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™