సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
సాంబశివరావు
తోట

ఆంధ్రాబ్యాంకు లో ప్రాంతీయ అధికారి హోదా లో ఉద్యోగ విరమణ చేసిన తరువాత , తన కెంతో ఇష్టమైన రచనా వ్యాసంగాన్ని ఎంచుకొని , కథలు,నాటికలు,నవలలు వ్రాస్తూ ముందుకెళ్తున్నారు.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!