సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
నాగలక్ష్మి
వారణాసి

వారణాసి నాగలక్ష్మి పేరుమోసిన కథారచయిత్రి, కవి, గేయ రచయిత్రి. చిత్రలేఖనంలోనూ విశేష నైపుణ్యం ఉంది. "ఆసరా", "వేకువ పాట" వీరి కథా సంపుటాలు. 'ఆలంబన' కథాసంపుటి, 'వానచినుకులు' లలిత గీతసంపుటి, 'ఊర్వశి' నృత్య నాటిక వీరి ఇతర పుస్తకాలు. వీటిలో 'వానచినుకులు' పుస్తకానికి తెలుగు యూనివర్శిటీ సాహితీ పురస్కారం లభించింది.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!