సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
శ్రీపతిశర్మ
వేదాంతం

వేదాంతం శ్రీపతిశర్మ కథా రచయిత. నవలా రచయిత. వ్యంగ్య హాస్య రచనలకు పెట్టింది పేరు. "ఆరోగ్య భాగ్యచక్రం" అనే పుస్తకాన్ని వెలువరించారు.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!