సంచికలో తాజాగా

Related Articles

One Comment

 1. 1

  అవేరా

  చాలా బాగుందండీ స్నేహం విలువ, కొండజాతుల సంప్రదాయాలూ చక్కగా తెలిపారు రక్షణకోసం వీరసైనికులు
  అంత కష్టపడితేనే కదా మనం కంటినిండా నిద్రపోతున్నాం..
  “మీ కంటినిదురను మాకు దానమిచ్చి
  కష్టాలనీదుచూ కదులుచున్నారా!
  మాతృదేశసేవలో మరాణానికైనా
  మేము సైతమని సాగుచున్నారా!
  జోహార్…జోహార్…జోహారు
  భారతీయ సిపాయిలకు జోహారు!
  *****అవేరా****

  Reply

Leave a Reply to అవేరా Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™