సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  BHUVANACHANDRA

  ఒక పెద్ద నవలగా మలచాల్సిన విషయాన్ని ,ఓ కధగా,క్లుప్తంగా చెప్పడం నిజంగా ముదావహం రాజ్యలక్ష్మిగారూ . మొదటి నించీ చివరిదాకా ఏకబిగిన సాగిందీ చవిదిన్చిందీ ….కీప్ ఫ్లయింగ్ హై ఎండ్ హై …..

  Reply
 2. 2

  గంటి బానుమతి.

  రాజలక్ష్మి గారూ మంచి కథ.ఇంకొంచెం పెద్దగా రాసి,ఓ నవలగా రాసి ఉంటే ఇంకా బావుంటుంది.కథ బావుంది.

  Reply

Leave a Reply to BHUVANACHANDRA Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!