సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    కర్లపాలెం

    రెడ్డి నాగరాజుగారి కథలు ఆ మధ్య కాకతాళీయంగా కంటబడ్డాయి. చిన్నవి కావడంతో అక్కడికి అక్కడికే చదివేశా! ! మొన్న చదివిన కథలు ఇప్పుడు చదివి కథలు మొత్తం 8. చిన్న వృత్తులు చేసుకునే శ్రామికుల పట్ల మధ్య తరగతి జీవులలో ఉండే సానుభూతి కధాంశాలుగా తీసుకుంటున్నారు. మొన్న చదివిన గంజి కథమాదిరిదే ఈసారి కానుక. నాకు బాగా నచ్చాయి. చిన్న పిల్లలు పెద్దల పట్ల భవిష్యత్తులో బాధ్యతారాహిత్యంతో ప్రవర్తించవచ్చన్న ఆలోచనతో రాసిన ‘ ‘సమాధానం’ గతంలో నేను చదివిన వీరి ఇలాంటి కథను పోలివుంది- భవిష్యత్తులో మా ఎలా జరగనుందో ద్రాష్టిక కోణంలో రచయిత స్పందించడం ఆహ్వనించదగ్గ అంశమే | అయితే అంతకు మించి వర్తమానంలో పెద్దల బాలల హక్కుల పట్ల బొత్తిగా అవగాహన లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్న తీరూ కథల ద్వారా తెలియచేయమని నాగరాజుగారికి విజ్ఞప్తి! మొత్తానికి సమకాలీన సమాజ చట్రం నుంచి పక్కకు పోకుండా మధ్య తరగతి జీవుల దృక్కోణం నుంచి తేలిక పదాలతో హాయిగా చదువుకునే కథలే ఆలోచనా స్పోరకంగా, అవసరమైనప్పుడు చురకలు వేస్తూ చక్కగా సాగుతున్నవి. మద్యం, చీటీపాటల మోసం, సినిమా వల్ల చితికి పోయిన చిన్న కళలు, పటాటోప ప్రదర్శనగా పూజలు పునస్కారాలు, తెలుగు భాషమీదసమాజం చిన్నచూపు, స్త్రీల టీవీ పెచ్చి, కాపీ కొట్టే కధారచయితలు, సామాజిక మాధ్యమాల మత్తులో పిల్లలున్న సంసారులు కూడా చెడుతోవలు తొక్కడం,సినిమాల రంధిలో పడి చదువు పాడు చేసుకునే విద్యార్థులు,.. ఇలాంటి వైవిధ్య భరితమైన అంశాలను ప్రధాన వస్తువులుగా మలచుకుంటూ ఇలాగే చమత్కారం తగ్గకుండా మరన్ని అందిస్తారని.. అందించే సామర్ధ్యం గల రచయిత గనక వేంపల్లి రెడ్డినాగరాజుగారిని ఓ అభిమానిగా కోరుకుంటున్నాను . రచయిత గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈ కథలను నా ఫేస్ బుక్ స్టేటస్ కు షేర్ చేసుకుంటున్నాను. మంచి కథలకు వేదికగా నిలుస్తున్న సంచిక నిర్వాహకులకు మనసారా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను !

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: