సంచికలో తాజాగా

Related Articles

One Comment

  1. 1

    వంగూరి చిట్టెన్ రాజు

    అద్భుతంగా, హృద్యంగా వ్రాశావు రమణీ… ఆయనతో ఒక నవలగా వ్రాయగలిగినంత నీకున్న అనుబంధాన్ని ఒక చిన్న వ్యాసంలో వ్రాశావు. నాకు ఆయనతో ఉన్న అనుబంధం గురించి చెప్పాలంటే అది నిజానికి ఆయన నా పట్ల చూపించిన గౌరవం, ఆప్యాయత, అంతకు మించి నేను చేసిన సాహిత్య సేవ (?) గురించి కానీ, నా కథలు అన్నీ చదివి వాటి గురించి అనేక సభలలో మాట్లాడిన అతని సహృదయత గురించి చెప్పడానికి మాటలు చాలవు. అతని నిర్యాణం బాధాకరం…నీకూ, నాకూ,,అందరికీ,,ఎప్పటికీ….

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All rights reserved - Sanchika™

error: Content is protected !!
error: Alert: Content is protected !!