సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  సింగిడి రామారావు

  కర్మసిద్ధాంతం ఒప్పుకోక తప్పదు. చేసుకున్నవాళ్ళకు చేసుకున్నంత అంటారుకదా!” అంతర్మధనం ”
  పొన్నాడ సత్యప్రకాశరావు గారి రచన బాగుంది అభినందనలు.

  Reply
 2. 2

  పులిపాక నాగరాజు

  పొన్నాడ సత్య ప్రకాశరావు గారి అంతర్మధనం చాలా బాగుంది. గీత లో పరమాత్మ ప్రబోధించిన కర్మయోగ సారాన్ని సరళంగా, కానీ లోతుగా విశ్లేషించారు. నిష్కామ కర్మ చేయమని భగవానుడు ప్రబోధించాడు. ఫలితాన్ని గురించి ఆలోచనలు మాని కర్మను చేయమన్నాడు. కర్మ ప్రతిఫలాపేక్ష రహితంగా చేయడమంటే ఆ కర్మ సత్కర్మే అవుతుంది, దాని ప్రతిఫలం కూడా అందుకు తగినట్లుగానే ఉంటుంది…. మరిన్ని రచనల కోసం ఎదురు చూస్తూ..

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: