సంచికలో తాజాగా

6 Comments

 1. 1

  Sujata Velpuri

  చాలా బావుంది లక్ష్మి గారూ

  Reply
  1. 1.1

   G.S.lakshmi

   ధన్యవాదాలండీ..

   Reply
 2. 2

  Kamala

  పోనీలెండి ఇప్పుడైనా తెలుసుకున్నారుగా 🙂 నిజంగా అలా పిల్లలని అడిగేవారా ? పిల్లలు ఇలా జవాబిస్తే ఆ సంబంధం కాన్సిలే గా 🙂

  Reply
  1. 2.1

   G.S.lakshmi

   అంతేగా మరీ!….

   Reply
 3. 3

  P Vasanta Lakshmi

  అయ్యో నన్నెప్పుడూ ఎవరూ అడగలేదే అని విచార పడుతూ..భలే నవ్వుకున్నాను..నిజమే ఇప్పటి పిల్లలకి తెలియని విషయం ఉందా అసలు.

  వసంత లక్ష్మి.

  Reply
  1. 3.1

   G.S.lakshmi

   కదండీ వసంతలక్ష్మిగారూ..

   Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: