సంచికలో తాజాగా

శ్రీ రామోజు హరగోపాల్ Articles 4

శ్రీ రామోజు హరగోపాల్ ప్రముఖ కవి, వ్యాసకర్త, చరిత్ర పరిశోధకులు. వీరు "కొత్త తెలంగాణ చరిత్ర" బృందం సభ్యులు. "ఆలేటి కంపణం -చరిత్ర" అనే చారిత్రక పుస్తకాన్ని రచించారు.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!